Walczak Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół w Serbach