Kozaczek Maciej - Kierownik Referatu Infarstuktury Komunalnej