Osomańska Iwona - Kierownik Referatu Organizacyjnego