Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Zakup i dostawa wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gleb rolników na terenie Gminy Głogów"