Sesja z dnia 29 września 2016r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711180.pdf)XXV 145 2016.pdf[w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów]675 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711190.pdf)XXV 144 2016.pdf [w sprawie określenia wysokościo oraz szczegółowych zasad, trynu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonopmiczne usamodzielnienie]880 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711200.pdf)XXV 143 2016.pdf[w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej]348 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711210.pdf)XXV 142 2016.pdf[w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze]669 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711211.pdf)XXV 141 2016.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok]8576 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101711220.pdf)XXV 140 2016.pdf[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]7386 kB
Pobierz plik (SKMBT_C25316101811170.pdf)XXV 146 2016.pdf[w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów]17080 kB