Kierownik GOPS w Głogowie w dniu 03 listopada 2016 r. kieruje zapytanie o cenę na przygotowanie produktów żywnościowych w formie paczki rzeczowej.