• 1S.jpg

Sesja z dnia 29 czerwca 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_9_64_2015.pdf)IX/64/2015[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2014 rok]217 kB
Pobierz plik (uchwala_9_65_2015.pdf)IX/65/2015[w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów obsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok]267 kB