Informacja o wyborze oferty na przygotowanie paczek rzeczowych

Przygotowanie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie