ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2017 ROKU

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 9 stycznia 2017 r. dotyczącym dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy Głogów w 2017 r., informuję iż do Urzędu Gminy wpłynęło w terminie określonym w zapytaniu 3 oferty. Najniższą ofertę przedstawiła firma J.K.J. Hurtownia BHP i Chemii Gospodarczej Krystian Biliński z Przedmościa w związku z czym Państwa firma została dostawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku.
Urząd Gminy Głogów przypomina, że zamówienia będą realizowane w oparciu o warunki ujęte w zapytaniu ofertowym.