W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 9 stycznia 2017 r. dotyczącym dostawy artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Głogów w 2017 r., do Urzędu Gminy wpłynęły w terminie określonym w zapytaniu 2 oferty. Najniższą ofertę przedstawiła firma P.W. PEN s.j., w związku z czym Państwa firma została dostawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku.
Urząd Gminy Głogów przypomina, że zamówienia będą realizowane w oparciu warunki ujęte w zapytaniu ofertowym.