• 1S.jpg

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W 2017 ROKU

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 9 stycznia 2017 r. dotyczącym dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Głogów w 2017 r., do Urzędu Gminy wpłynęło w terminie określonym w zapytaniu 8 ofert.Najniższą ofertę przedstawiła firma F.H.U ,, GRAWIT" z Skoczowa., w związku z czym Państwa firma została dostawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku.
Urząd Gminy Głogów przypomina, że zamówienia będą realizowane w oparciu o warunki ujęte w zapytaniu ofertowym.