Grażyna Likuskierownik referatu, działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol, tel. (76) 836-55-55
Zofia Grzegorek – ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste, tel. (76) 836-55-61
Aleksandra Hilarska – biuro obsługi interesanta, działalność gospodarcza, tel. (76) 836-55-55
Paulina Sobocińska – sport, organizacje pozarządowe, zaopatrzenie urzędu, tel. (76) 836-55-57
Anna Tamecka – Biuro Rady Gminy, fundusz sołecki, archiwum, tel. (76) 836-55-57