• 1S.jpg

Referat Organizacyjny

Grażyna Likus – nadzór i kontrola nad realizacją działań referatu, , współpraca z mediami w zakresie prowadzonych spraw. tel. (76) 836-55-75
Zofia Grzegorek  – ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste, tel. (76) 836-55-61
Aleksandra Hilarska – biuro obsługi interesanta, działalność gospodarcza, tel. (76) 836-55-55
Tymoteusz Wrona– sport, org. pozarządowe, zaopatrzenie urzędu, zezwolenia na sprzedaż alkoholu tel. (76) 836-55-57
Anna Tamecka (zastępuje Joanna Skoczylas) – Biuro Rady Gminy, fundusz sołecki, archiwum, tel. (76) 836-55-57

Małgorzata Szuwikowska - sekretarka, prowadzenie kalendarza Wójta tel. (76) 836-55-77

Michał Grybel - pomoc w prowadzeniu i obsłudze sekretariatu, organizacji imprez, rozwożenie korespondencji  tel. (76) 836-55-77