Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówien publicznych – Leszek Drankiewisz, tel. (76) 836-55-62