Sprawy obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – Jerzy Kruk, tel. (76) 836-55-62