Nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu z wyróżnieniami za udział w Finale ogólnopolskim. W Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 06 kwietnia br. odbył się finał pierwszej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej: „Biblista Junior” dla szkół podstawowych. Wśród młodszych do ścisłego finału w Paradyżu dostało się 66 osób z niemal każdego zakątka diecezji, natomiast 07.04. w etapie gimnazjalnym o miano najlepszego znawcy biblii wzięło udział 46 osób.
– Jesteśmy zbudowani ogromnym odzewem, ale też przygotowaniem – wyjaśnia Wioletta Matunin, współorganizatorka i miejscowa katechetka. W Komisji Konkursowej zasiadł nasz Katecheta mgr Tomasz Królikowski wraz prezesem stowarzyszenia „UBIBLIJNIENI” – ks. dr Andrzejem Maciejewskim i ks. dr Łukaszek Łaszkiewiczem. Konkurs to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl. – Chcieliśmy wypełnić pustą przestrzeń, ponieważ konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na poziomie diecezjalnym do tej pory nie było – mówili organizatorzy. Nasi najlepsi wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie to: LAURA KURT i SZYMON KACAŁA – klasa VI b. Po finale diecezjalnych zwiedziliśmy Seminarium Duchowne, klasztor oraz ogrody paradyskie, przed wyjazdem zjedliśmy smaczny obiad z meny sióstr zakonnych pracujących w WSD Paradyż. Gratulacje dla uczniów za trud intelektualnej pracy !
                                                                                    Organizacja i opieka – Tomasz Królikowski