Zarządzenie Nr 104
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy   Głogów w okręgu wyborczym
Nr 14