Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w związku z zarządzeniem nr 104 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11. kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głogów w okręgu wyborczym nr 14.