Dnia 1 kwietnia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego BEZPIECZNIE TU I TAM, którego celem było edukowanie uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Spośród 403 szkół podstawowych z całej Polski na pierwszym miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Wilkowie, zdobywając nagrodę główną, czyli wyposażenie pracowni multimedialnej o równowartości 30 000 złotych. W ramach trwającego siedem miesięcy projektu miały miejsce wydarzenia aktywizujące całą społeczność szkolną, w tym zajęcia edukacyjne dla uczniów przeprowadzone przez wychowawców klas; spotkania dla rodziców, konkursy tematyczne (literacki, plastyczny, multimedialny), szkolny piknik oraz szereg aktywności dodatkowych. Nad całością czuwał koordynator konkursu – pani Joanna Kowal, której zadaniem było dokumentowanie realizacji działań konkursowych oraz komunikacja z uczestnikami.