• 1S.jpg

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn.: "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GŁOGÓW”

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 czerwca 2017r. odbyło się otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 ze zm.)  Informację z otwarcia przekazujemy w załączeniu. 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (24. Info  z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert śmieci 2017[Informacja z otwarcia ofert śmieci 2017]148 kB