• 1S.jpg

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - "Przebudowa ulicy Brzozowej w Serbach"

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Przebudowy ulicy Brzozowej w Serbach. Szczegóły w załącznikach.

 

 UWAGA!!! Nastąpiło błędne podanie terminu składania ofert w SIWZ dot. przetargów na roboty budowlane. Prawidłowy termin składania ofert przedstawia się następująco:
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu - 07. lipca 2017r. godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 09:30 w sali nr 15.
2. Przebudowa ulicy Brzozowej w Serbach - 07. lipca 2017r. godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:00 w sali nr 15.
3. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły – roboty budowlane - 07. lipca 2017r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:30 w sali nr 15.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie nr 535766.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]101 kB
Pobierz plik (03. SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]247 kB
Pobierz plik (03. Wzór umowy - okrojona.doc)09. Wzór umowy[09. Wzór umowy]95 kB
Pobierz plik (04. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy do dróg.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]72 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (06. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (ORIENTACJA.pdf)17. Orientacja[17. Orientacja]91 kB
Pobierz plik (serby bioz.pdf)12. Informacja dot. BIOZ[12. Informacja dot. BIOZ]116 kB
Pobierz plik (serby opis.pdf)13. Dokumentacja projektowa[13. Dokumentacja projektowa]117 kB
Pobierz plik (serby przedm.pdf)10. Przedmiar robót[10. Przedmiar robót]153 kB
Pobierz plik (serby rys1.pdf)14. Rys. 1[14. Rys. 1]2047 kB
Pobierz plik (serby rys2.pdf)15. Rys. 2[15. Rys. 2]67 kB
Pobierz plik (serby rys3.pdf)16. Rys. 3[16. Rys. 3]523 kB
Pobierz plik (serby sst.pdf)11. STWIORB[11. STWIORB]1066 kB