• 1S.jpg

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budowa instalacji oświetlenia wokół szkoły - roboty budowlane

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły - roboty budowlane. Szczegóły w załącznikach.

 

UWAGA!!! Nastąpiło błędne podanie terminu składania ofert w SIWZ dot. przetargów na roboty budowlane. Prawidłowy termin składania ofert przedstawia się następująco:
1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu - 07. lipca 2017r. godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 09:30 w sali nr 15.
2. Przebudowa ulicy Brzozowej w Serbach - 07. lipca 2017r. godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:00 w sali nr 15.
3. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły – roboty budowlane - 07. lipca 2017r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:30 w sali nr 15.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie nr 537412.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]101 kB
Pobierz plik (02. SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]297 kB
Pobierz plik (03. Wzór umowy - okrojona.doc)09. Wzór umowy[09. Wzór umowy]95 kB
Pobierz plik (04. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy do dróg.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]71 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (06. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (mapa.pdf)PB mapa[PB mapa]444 kB
Pobierz plik (OPIS TECHNICZNY elektryczne SP.pdf)PW OT elektryczne SP[PW OT elektryczne SP]349 kB
Pobierz plik (OPIS TECHNICZNY oświetlenie terenu.pdf)PW OT oświetlenie terenu[PW OT oświetlenie terenu]299 kB
Pobierz plik (parter gniazda.pdf)PW parter gniazda[PW parter gniazda]153 kB
Pobierz plik (parter oświetlenie.pdf)PW parter oświetlenie[PW parter oświetlenie]139 kB
Pobierz plik (piętro gniazda.pdf)PW piętro gniazda[PW piętro gniazda]95 kB
Pobierz plik (Piętro oświetlenie.pdf)PW piętro oświetlenie[PW piętro oświetlenie]81 kB
Pobierz plik (piwnica oświetlenie.pdf)PW piwnica oświetlenie[PW piwnica oświetlenie]82 kB
Pobierz plik (piwnice gniazda.pdf)PW piwnice gniazda[PW piwnice gniazda]80 kB
Pobierz plik (PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI .pdf)PW projekt zagospodarowania działki[PW projekt zagospodarowania działki]130 kB
Pobierz plik (Przedmiar Remont instalacji elektrycznych.pdf)10. Przedmiar robót[10. Przedmiar robót]142 kB
Pobierz plik (PW mapa.pdf)PW mapa[PW mapa]444 kB
Pobierz plik (schemat oświetlenia.pdf)PW schemat oświetlenia[PW schemat oświetlenia]80 kB
Pobierz plik (schemat zasilania.pdf)PW schemat zasilania[PW schemat zasilania]43 kB
Pobierz plik (Strona tytułowa SP wyk.pdf)PW strona tytułowa SP wyk[PW strona tytułowa SP wyk]254 kB
Pobierz plik (STWiOR elektryka wewnętrzne .pdf)11. STWIORB wewnętrzne[11. STWIORB wewnętrzne]327 kB
Pobierz plik (STWIOR elektryka zewnętrzne.pdf)12. STWIORB zewnętrzne[12. STWIORB zewnętrzne]370 kB
Pobierz plik (Tb2 i Tk1.pdf)PW Tb2 i Tk1[PW Tb2 i Tk1]186 kB
Pobierz plik (TG.pdf)PW TG[PW TG]266 kB
Pobierz plik (Tp1.pdf)PW Tp1[PW Tp1]171 kB
Pobierz plik (ZAWARTOŚĆ TECZKI oświetlenie terenu.pdf)PW zawartość teczki oświetlenie terenu[PW zawartość teczki oświetlenie terenu]189 kB
Pobierz plik (ZAWARTOŚĆ TECZKI rem. inst. elektr.pdf)PW zawartość teczki rem.inst. elektr.[PW zawartość teczki rem.inst. elektr.]198 kB