• 1S.jpg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GŁOGÓW”

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej w skrócie PZP, Zamawiający do realizacji zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Głogów”, wybrał następującego Wykonawcę:
GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (29a. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]44 kB