• 1S.jpg

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa drogi wojewódzkiej – Przedmoście (DSDiK)

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej – Przedmoście (DSDiK). Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (02. Ogłoszenie nr 546554.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]110 kB
Pobierz plik (03. SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]251 kB
Pobierz plik (04. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy do dróg.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]72 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (06. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Załącznik Nr 5  do SIWZ Wykaz robót.doc)08. Wykaz robót[08. Wykaz robót]151 kB
Pobierz plik (10. Zał. Nr 6 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)09. Oświadczenie - grupa kapitałowa[09. Oświadczenie - grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (11. Wzór umowy - okrojona.doc)10. Wzór umowy[10. Wzór umowy]97 kB
Pobierz plik (13. PW DR.pdf)15. Projekt wykonawczy DR[15. Projekt wykonawczy DR]21166 kB
Pobierz plik (14. PW KD.pdf)16. Projekt wykonawczy KD[16. Projekt wykonawczy KD]2777 kB
Pobierz plik (15. PW ORD.pdf)17. Projekt wykonawczy ORD[17. Projekt wykonawczy ORD]2900 kB
Pobierz plik (16. PW ORZ.pdf)18. Projekt wykonawczy ORZ[18. Projekt wykonawczy ORZ]4448 kB
Pobierz plik (Przedmoście_SST_DR.pdf)13. STWIORB - Projekt drogowy[13. STWIORB - Projekt drogowy]889 kB
Pobierz plik (Przedmoście_SST_KD.pdf)14. STWIOR - odwodnienie[14. STWIOR - odwodnienie]181 kB
Pobierz plik (PR_Przedmoście_chodnik.pdf)11. Przedmiar chodnik[11. Przedmiar chodnik]93 kB
Pobierz plik (PR_Przedmoście_odwodnienie.pdf)12. Przedmiar odwodnienie[12. Przedmiar odwodnienie]294 kB