• 1S.jpg

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu

Uprzejmie informujemy, że dnia 07 lipca 2017r. odbyło się otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 ze zm.)  Informację z otwarcia przekazujemy w załączeniu. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (15a. Info z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert Przedmoście[Informacja z otwarcia ofert Przedmoście]370 kB