• 1S.jpg

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby – roboty budowlane. Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (001 Dzwig wytyczne budowlane.pdf)01[01]47 kB
Pobierz plik (002 Dzwig wytyczne instalacyjne.pdf)02[02]48 kB
Pobierz plik (002 Spis treści (1).pdf)03[03]23 kB
Pobierz plik (003 Informacja BIOZ (2).pdf)04. BIOZ[04. BIOZ]97 kB
Pobierz plik (003 T1.pdf)05. T1[05. T1]536 kB
Pobierz plik (004 Charakterystyka energetyczna (1).pdf)06. Charakterystyka energetyczna[06. Charakterystyka energetyczna]125 kB
Pobierz plik (005 Opis PZT (2).pdf)07. Opis PZT[07. Opis PZT]69 kB
Pobierz plik (006 Informacja o OOO (2).pdf)08. Informacja o OOO[08. Informacja o OOO]88 kB
Pobierz plik (007 Z1 PZT (3).pdf)09. Z1 PZT[09. Z1 PZT]6640 kB
Pobierz plik (008 Opis techniczny.pdf)10. Opis techniczny[10. Opis techniczny]112 kB
Pobierz plik (009 Opis konstrukcyjny.pdf)11. Opis konstrukcyjny[11. Opis konstrukcyjny]397 kB
Pobierz plik (01. Ogłoszenie nr 547569.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]105 kB
Pobierz plik (010 PU1.pdf)12. PU1[12. PU1]687 kB
Pobierz plik (011 PU2.pdf)13. PU2[13. PU2]464 kB
Pobierz plik (012 A A1.pdf)14. A A1[14. A A1]328 kB
Pobierz plik (013 A A2.pdf)15. A A2[15. A A2]158 kB
Pobierz plik (014 A A3.pdf)16. A A3[16. A A3]380 kB
Pobierz plik (015 A A4.pdf)17. A A4[17. A A4]298 kB
Pobierz plik (016 A A5.pdf)18. A A5[18. A A5]176 kB
Pobierz plik (017 A A6.pdf)19. A A6[19. A A6]173 kB
Pobierz plik (018 A A7.pdf)20. A A7[20. A A7]359 kB
Pobierz plik (019 A K1a.pdf)21. A K1a[21. A K1a]357 kB
Pobierz plik (02. SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]244 kB
Pobierz plik (020 A K1b.pdf)22. A K1b[22. A K1b]316 kB
Pobierz plik (021 A K2a.pdf)23. A K2a[23. A K2a]327 kB
Pobierz plik (022 A K3a.pdf)24. A K3a[24. A K3a]363 kB
Pobierz plik (023 A K2b i K3b.pdf)25. A K2b i K3b[25. A K2b i K3b]576 kB
Pobierz plik (024 B A1.pdf)26. B A1[26. B A1]416 kB
Pobierz plik (025 B A2.pdf)27. B A2[27. B A2]363 kB
Pobierz plik (026 B A3.pdf)28. B A3[28. B A3]197 kB
Pobierz plik (027 B A4.pdf)29. B A4[29. B A4]408 kB
Pobierz plik (028 B A5.pdf)30. B A5[30. B A5]481 kB
Pobierz plik (029 B A6.pdf)31. B A6[31. B A6]237 kB
Pobierz plik (03. Wzór umowy - okrojona.doc)10. Wzór umowy[10. Wzór umowy]95 kB
Pobierz plik (030 B A7.pdf)32. B A7[32. B A7]114 kB
Pobierz plik (031 B A8.pdf)33. B A8[33. B A8]317 kB
Pobierz plik (032 B K1a.pdf)34. B K1a[34. B K1a]186 kB
Pobierz plik (033 B K1b.pdf)35. B K1b[35. B K1b]441 kB
Pobierz plik (034 B K2a.pdf)36. B K2a[36. B K2a]488 kB
Pobierz plik (035 B K3a.pdf)37. B K3a[37. B K3a]387 kB
Pobierz plik (036 B K4a.pdf)38. B K4a[38. B K4a]404 kB
Pobierz plik (037 B K5a.pdf)39. B K5a[39. B K5a]384 kB
Pobierz plik (038 B K2b i K4b.pdf)40. B K2b i K4b[40. B K2b i K4b]436 kB
Pobierz plik (039 B K3b i K5b.pdf)41. B K3b i K5b[41. B K3b i K5b]423 kB
Pobierz plik (04. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy do dróg.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]71 kB
Pobierz plik (040 B K6.pdf)42. B K6[42. B K6]320 kB
Pobierz plik (041 C A1.pdf)43. C A1[43. C A1]369 kB
Pobierz plik (042 C A2.pdf)44. C A2[44. C A2]328 kB
Pobierz plik (043 C A3.pdf)45. C A3[45. C A3]165 kB
Pobierz plik (044 C A4.pdf)46. C A4[46. C A4]437 kB
Pobierz plik (045 C A5.pdf)47. C A5[47. C A5]305 kB
Pobierz plik (046 C A6.pdf)48. C A7[48. C A7]167 kB
Pobierz plik (048 C A8.pdf)49. C A8[49. C A8]467 kB
Pobierz plik (049 C K1a.pdf)50. C K1a[50. C K1a]202 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (050 C K1b.pdf)51. C K1b[51. C K1b]612 kB
Pobierz plik (051 C K2a.pdf)52. C K2a[52. C K2a]403 kB
Pobierz plik (052 C K3a.pdf)53. C K3a[53. C K3a]377 kB
Pobierz plik (053 C K4a.pdf)54. C K4a[54. C K4a]381 kB
Pobierz plik (054 C K5a.pdf)55. C K5a[55. C K5a]425 kB
Pobierz plik (055 C K2b i K4b.pdf)56. C K2b i K4b[56. C K2b i K4b]527 kB
Pobierz plik (056 C K3b i K5b.pdf)57. C K3b i K5b[57. C K3b i K5b]612 kB
Pobierz plik (057 C K6b.pdf)58. C K6b[58. C K6b]472 kB
Pobierz plik (058 C K7a.pdf)59. C K7a[59. C K7a]481 kB
Pobierz plik (06. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (10. Załącznik Nr 6  do SIWZ Wykaz robót.doc)09. Wykaz robót[09. Wykaz robót]151 kB
Pobierz plik (3215 PRD budowlana (SEG ABC cal2).pdf)60. PRD budowlana[60. PRD budowlana]452 kB
Pobierz plik (E1 PZT.pdf)61. E1 PZT[61. E1 PZT]3614 kB
Pobierz plik (E10.pdf)70. E10[70. E10]200 kB
Pobierz plik (E11.pdf)71. E11[71. E11]293 kB
Pobierz plik (E12.pdf)72. E12[72. E12]204 kB
Pobierz plik (E13.pdf)73. E13[73. E13]219 kB
Pobierz plik (E14.pdf)74. E14[74. E14]197 kB
Pobierz plik (E15.pdf)75. E15[75. E15]197 kB
Pobierz plik (E16.pdf)76. E16[76. E16]176 kB
Pobierz plik (E17.pdf)77. E17[77. E17]129 kB
Pobierz plik (E18.pdf)78. E18[78. E18]133 kB
Pobierz plik (E19.pdf)79. E19[79. E19]131 kB
Pobierz plik (E2.pdf)62. E2[62. E2]88 kB
Pobierz plik (E20.pdf)80. E20[80. E20]177 kB
Pobierz plik (E21.pdf)81. E21[81. E21]186 kB
Pobierz plik (E22.pdf)82. E22[82. E22]156 kB
Pobierz plik (E3.pdf)63. E3[63. E3]306 kB
Pobierz plik (E4.pdf)64. E4[64. E4]305 kB
Pobierz plik (E5.pdf)65. E5[65. E5]281 kB
Pobierz plik (E6.pdf)66. E6[66. E6]103 kB
Pobierz plik (E7.pdf)67. E7[67. E7]199 kB
Pobierz plik (E8.pdf)68. E8[68. E8]223 kB
Pobierz plik (E9.pdf)69. E9[69. E9]185 kB
Pobierz plik (OPIS TECHNICZNY elektryczne SP.pdf)83. Opis techniczny[83. Opis techniczny]378 kB
Pobierz plik (OPIS TECHNICZNY wodkan co went Szkoła.pdf)84. Opis techniczny wod kan[84. Opis techniczny wod kan]344 kB
Pobierz plik (OPIS_TECHNICZNY-SIECI_WOD-KAN.pdf)85. Opis techniczny sieci wod kan[85. Opis techniczny sieci wod kan]545 kB
Pobierz plik (Przedmiar Szkoła Serby elektryczne.pdf)86. Przedmiar elektryczne[86. Przedmiar elektryczne]131 kB
Pobierz plik (Przedmiar Szkoła Serby sanitarne.pdf)87. Przedmiar sanitarne[87. Przedmiar sanitarne]176 kB
Pobierz plik (S1 PZT.pdf)88. S1 PZT[88. S1 PZT]3617 kB
Pobierz plik (S10.pdf)97. S10[97. S10]155 kB
Pobierz plik (S11.pdf)98. S11[98. S11]151 kB
Pobierz plik (S12.pdf)99. S12[99. S12]146 kB
Pobierz plik (S13.pdf)100. S13[100. S13]116 kB
Pobierz plik (S14.pdf)101. S14[101. S14]170 kB
Pobierz plik (S15.pdf)102. S15[102. S15]187 kB
Pobierz plik (S16.pdf)103. S16[103. S16]158 kB
Pobierz plik (S17.pdf)104. S17[104. S17]158 kB
Pobierz plik (S18.pdf)105. S18[105. S18]151 kB
Pobierz plik (S19.pdf)106. S19[106. S19]203 kB
Pobierz plik (S2.pdf)89. S2[89. S2]179 kB
Pobierz plik (S20.pdf)107. S20[107. S20]162 kB
Pobierz plik (S21.pdf)108. S21[108. S21]129 kB
Pobierz plik (S22.pdf)109. S22[109. S22]142 kB
Pobierz plik (S23.pdf)110. S23[110. S23]118 kB
Pobierz plik (S24.pdf)111. S24[111. S24]93 kB
Pobierz plik (S25.pdf)112. S25[112. S25]157 kB
Pobierz plik (S3.pdf)90. S3[90. S3]194 kB
Pobierz plik (S4.pdf)91. S4[91. S4]160 kB
Pobierz plik (S5.pdf)92. S5[92. S5]152 kB
Pobierz plik (S6.pdf)93. S6[93. S6]147 kB
Pobierz plik (S7.pdf)94. S7[94. S7]174 kB
Pobierz plik (S8.pdf)95. S8[95. S8]163 kB
Pobierz plik (S9.pdf)96. S9[96. S9]184 kB
Pobierz plik (STWiOR elektryka wewnętrzne .pdf)113. STWIOR elektryka wew.[113. STWIOR elektryka wew.]326 kB
Pobierz plik (STWIOR elektryka zewnętrzne.pdf)114. STWIOR elektryka zew.[114. STWIOR elektryka zew.]372 kB
Pobierz plik (STWiOR sanitarne wewnętrzne.pdf)115. STWIOR sanitarne wew.[115. STWIOR sanitarne wew.]349 kB
Pobierz plik (STWIOR wod-kan.pdf)116. STWIOR wod kan[116. STWIOR wod kan]365 kB
Pobierz plik (Zew S2.pdf)117. Zew S2[117. Zew S2]254 kB
Pobierz plik (Zew S3.pdf)118. Zew S3[118. Zew S3]118 kB
Pobierz plik (Zew S4.pdf)119. Zew S4[119. Zew S4]163 kB
Pobierz plik (Zew S5.pdf)120. Zew S5[120. Zew S5]101 kB
Pobierz plik (Zew S6.pdf)121. Zew S6[121. Zew S6]189 kB