Renata Przygoda – Kierownik referatu Infrastruktury Komunalnej