Joanna Gruszczyńska – Kierownik Referatu Budownictwa Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami