Ewa Sołtysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie