• 1S.jpg

Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa budynku Urzędu Gminy

Uprzejmie informujemy o zmianie treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa budynku Urzędu Gminy. Wadium na powyższe zadanie wynosi 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 500004454.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]23 kB