• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na usługi pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby – roboty budowlane

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby  – roboty budowlane. Szczegóły w załącznikach.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (00. Ogłoszenie nr 551921.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]85 kB
Pobierz plik (01. SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]229 kB
Pobierz plik (02. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]32 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (06. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (10. Załącznik nr 6 do SIWZ Zestawienie kosztów.doc)09. Zestawienie kosztów inspektora[09. Zestawienie kosztów inspektora]30 kB
Pobierz plik (11. Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz usług.doc)10. Wykaz usług[10. Wykaz usług]30 kB
Pobierz plik (12. Zał nr 8 Umowa.doc)11. Projekt umowy[11. Projekt umowy]100 kB