Sesja z dnia 3 sierpnia 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_10_66_2015.pdf)X/66/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]7223 kB
Pobierz plik (uchwala_10_67_2015.pdf)X/67/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]4401 kB
Pobierz plik (uchwala_10_68_2015.pdf)X/68/2015[w sprawie nadania ulicy w miejscowości Szczyglice]760 kB
Pobierz plik (uchwala_10_69_2015.pdf)X/69/2015[w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Głogów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego]577 kB
Pobierz plik (uchwala_10_70_2015.pdf)X/70/2015[w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów ]1895 kB
Pobierz plik (uchwala_10_71_2015.pdf)X/71/2015[w sprawie odwołania skarbnika gminy]246 kB
Pobierz plik (uchwala_10_72_2015.pdf)X/72/2015[w sprawie powołania skarbnika gminy]170 kB