• 1S.jpg

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły – roboty budowlane

Uprzejmie informujemy, że dnia 27 lipca 2017r. odbyło się otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły – roboty budowlaneprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 ze zm.)  Informację z otwarcia przekazujemy w załączeniu.

 

.

Załączniki:
Pobierz plik (Info z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkow[Informacja z otwarcia ofert Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkow]366 kB