• 1S.jpg

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - „Przebudowa budynku Urzędu Gminy”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. „Przebudowy budynku Urzędu Gminy”Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (00 Całość.pdf)12. Projekt techniczny część I[12. Projekt techniczny część I]23071 kB
Pobierz plik (00. Ogłoszenie nr 560459.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]148 kB
Pobierz plik (00. Projekt techniczny część II.pdf)17. Projekt wykonawczy część II[17. Projekt wykonawczy część II]15131 kB
Pobierz plik (01. Protokół z wizji lokalnej dla części 3.doc)24. Protokół z wizji lokalnej część III[24. Protokół z wizji lokalnej część III]26 kB
Pobierz plik (01. SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]259 kB
Pobierz plik (02. WYKAZ GŁÓWNYCH ELEMENTÓW AKTYWNYCH.doc)25. Wykaz głównych elementów aktywnych[25. Wykaz głównych elementów aktywnych]33 kB
Pobierz plik (02. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]71 kB
Pobierz plik (03. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (04. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (06. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (08. Załącznik Nr 6  do SIWZ Wykaz robót.doc)09. Wykaz robót[09. Wykaz robót]40 kB
Pobierz plik (Gmina Głogów II i III p  - budowlany przedmiar.pdf)10. Przedmiar robót budowlanka część I [10. Przedmiar robót budowlanka część I ]113 kB
Pobierz plik (PRD 1416_2PB budowlanka(przebudowa).pdf)15. Przedmiar budowlanka część II[15. Przedmiar budowlanka część II]128 kB
Pobierz plik (Projekt techniczny część III.pdf)21. Projekt techniczny część III[21. Projekt techniczny część III]5032 kB
Pobierz plik (Przedmiar część III.pdf)20. Przedmiar część III[20. Przedmiar część III]1237 kB
Pobierz plik (Przedmiar inst. sanitarne część I.pdf)11. Przedmiar instal. sanitarne część I[11. Przedmiar instal. sanitarne część I]93 kB
Pobierz plik (przedmiar UG - sanitarny PB.pdf)16. Przedmiar sanitarne część II[16. Przedmiar sanitarne część II]76 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Techniczna.doc)22. Specyfikacja techniczna część III[22. Specyfikacja techniczna część III]552 kB
Pobierz plik (STWiOR budowlanka 2.pdf)18. STWIOR budowlanka część II[18. STWIOR budowlanka część II]289 kB
Pobierz plik (STWiOR budowlanka.pdf)13. STWIOR budowlanka część I[13. STWIOR budowlanka część I]289 kB
Pobierz plik (STWIOR elektryczne.pdf)23. STWIOR część III[23. STWIOR część III]389 kB
Pobierz plik (STWiOR sanitarne PB 2.pdf)19. STWIOR sanitarne część II[19. STWIOR sanitarne część II]210 kB
Pobierz plik (STWiOR sanitarne.pdf)14. STWIOR sanitarne część I[14. STWIOR sanitarne część I]322 kB