• 1S.jpg

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. „Rozbudowy wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby”Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (04. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy do dróg.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]71 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (06. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (10. Załącznik Nr 6  do SIWZ Wykaz robót.doc)09. Wykaz robót[09. Wykaz robót]39 kB
Dostęp do URL (http://www.gminaglogow.pl/pliki/Dokumentacja.7z)Dokumentacja, rysunki - plik spakowany 7z[Dokumentacja]40200 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 560458.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]134 kB
Pobierz plik (SIWZ Serby.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]243 kB