• 1S.jpg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej – Przedmoście (DSDiK)

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej w skrócie PZP, Zamawiający do realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej – Przedmoście (DSDiK), wybrał następującego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Głogów. 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]764 kB