• 1S.jpg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby – roboty budowlane

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej w skrócie PZP, Zamawiający do realizacji zadania pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby – roboty budowlane, wybrał następującego Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "INWESTOR" Sp. z o.o., ul. Stawna 4f, 67-200 Głogów.