• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Dostawy lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu. Szczegóły w załącznikach.
UWAGA
Proszę zapoznać się ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (02. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]32 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (1).doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (06. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (1).doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (11. Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz usług.doc)10. Wykaz usług[10. Wykaz usług]30 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 566247.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]88 kB
Pobierz plik (SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]207 kB
Pobierz plik (Specyfikacja techniczna.doc)11. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna[11. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna]136 kB
Pobierz plik (Umowa Samochód OSP Przedmoście.doc)09. Projekt umowy[09. Projekt umowy]74 kB
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU[ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU]27 kB