W załączeniu przekazujemy Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby – roboty budowlane.