• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły – roboty budowlane

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły – roboty budowlane. Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (02. SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]221 kB
Pobierz plik (03. Wzór umowy - okrojona.doc)10. Wzór umowy[10. Wzór umowy]100 kB
Pobierz plik (04. Zał. Nr 1 Formularz ofertowy do dróg.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]71 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (06. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (08. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (10. Załącznik Nr 6  do SIWZ Wykaz robót.doc)09. Wykaz robót[09. Wykaz robót]39 kB
Pobierz plik (mapa.pdf)14. PB mapa[14. PB mapa]444 kB
Pobierz plik (Nowy przedmiar Remont instalacji elektrycznych.pdf)11. Przedmiar robót[11. Przedmiar robót]144 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 577722.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]101 kB
Pobierz plik (OPIS TECHNICZNY elektryczne SP.pdf)15. PB Opis techniczny elektryczne SP[15. PB Opis techniczny elektryczne SP]349 kB
Pobierz plik (OPIS TECHNICZNY oświetlenie terenu.pdf)16. PB Opis techniczny oświetlenie terenu[16. PB Opis techniczny oświetlenie terenu]299 kB
Pobierz plik (parter gniazda.pdf)17. PB parter gniazda[17. PB parter gniazda]153 kB
Pobierz plik (parter oświetlenie.pdf)18. PB parter oświetlenie[18. PB parter oświetlenie]139 kB
Pobierz plik (piętro gniazda.pdf)19. PB piętro gniazda[19. PB piętro gniazda]95 kB
Pobierz plik (Piętro oświetlenie.pdf)20. PB piętro oświetlenie[20. PB piętro oświetlenie]81 kB
Pobierz plik (piwnica oświetlenie.pdf)21. PB piwnica oświetlenie[21. PB piwnica oświetlenie]82 kB
Pobierz plik (piwnice gniazda.pdf)22. PB Piwnica gniazda[22. PB Piwnica gniazda]80 kB
Pobierz plik (PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI .pdf)23. PB Projekt zagospodarowania działki[23. PB Projekt zagospodarowania działki]130 kB
Pobierz plik (schemat oświetlenia.pdf)24. PB schemat oświetlenia[24. PB schemat oświetlenia]80 kB
Pobierz plik (schemat zasilania.pdf)25. PB schemat zasilania[25. PB schemat zasilania]43 kB
Pobierz plik (Strona tytułowa SP.pdf)26. PB strona tytułowa[26. PB strona tytułowa]254 kB
Pobierz plik (STWiOR elektryka wewnętrzne .pdf)12. STWIOR elektryka wewnętrzna[12. STWIOR elektryka wewnętrzna]327 kB
Pobierz plik (STWIOR elektryka zewnętrzne.pdf)13. STWIOR elektryka zewnętrzna[13. STWIOR elektryka zewnętrzna]370 kB
Pobierz plik (Tb2 i Tk1.pdf)27. PB Tb2 i Tk1[27. PB Tb2 i Tk1]186 kB
Pobierz plik (TG.pdf)28. PB TG[28. PB TG]266 kB
Pobierz plik (Tp1.pdf)29. PB Tp1[29. PB Tp1]171 kB
Pobierz plik (ZAWARTOŚĆ TECZKI oświetlenie terenu.pdf)30. PB Zawartość teczki oświetlenie terenu[30. PB Zawartość teczki oświetlenie terenu]189 kB
Pobierz plik (ZAWARTOŚĆ TECZKI rem. inst. elektr.pdf)31. PB Zawartość teczki rem. inst. elektr.[31. PB Zawartość teczki rem. inst. elektr.]198 kB