• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na dostawy pn.: Zakup sprzętu i wyposażenia do Zespołu Szkół w Przedmościu i Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. dostawy pn.: Zakup sprzętu i wyposażenia do Zespołu Szkół w Przedmościu i Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (01. SIWZ Wilków wysposażenie.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]203 kB
Pobierz plik (02. Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]70 kB
Pobierz plik (03. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (03a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (04. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (05. Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (06. Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (07. Wykaz robót.doc)09. Wykaz dostaw[09. Wykaz dostaw]39 kB
Pobierz plik (08. Specyfikacja towarowa.doc)10. Specyfikacja towarowa[10. Specyfikacja towarowa]303 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 581409.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]141 kB
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia nr 500021395.doc)01a. Zmiana ogłoszenia UZP[01a. Zmiana ogłoszenia UZP]23 kB