• 1S.jpg

Wydłużenie terminu składania ofert, zmiana treści SIWZ, zmiana nazwy zadania oraz zmiana treści specyfikacji towarowej dla zadania pn.: Zakup sprzętu i wyposażenia do Zespołu Szkół w Przedmościu i Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Na podstawie art. 11c, 12a i 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 ze zm.)  Gmina Głogów:

- wydłuża termin składania ofert do dnia 12.09.207r. do godz. 09:30,

- zmienia treść SIWZ w rozdziale VII, pkt 2 otrzymuje brzmienie: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,

- zmienia treść SIWZ w rozdziale XV, pkt 1 otrzymuje brzmienie: Wysokość wadium ustala się dla każdej części, dla której Wykonawca chce złożyć ofertę, po 5 000,00 złotych, słownie: pięć tysięcy złotych 0/100,

- na podstawie Uchwały nr XLII/229/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wskazania imienia Szkoły Podstawowej w Serbach i Szkoły Podstawowej w Przedmościu zmienia się nazwę zadania na Zakup sprzętu i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Przedmościu im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Wilkowie

 

- zmienia treść Specyfikacji towarowej w części 3, jak w załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (08. Specyfikacja towarowa po zmianach.doc)Specyfikacja towarowa po zmianach[Specyfikacja towarowa po zmianach]303 kB
Pobierz plik (Nadanie imienia Szkole w Serbach.pdf)Nadanie imienia szkole[Nadanie imienia szkole]581 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500024534.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia]39 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500024575 nazwa zadania.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nazwa zadania[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nazwa zadania]23 kB