Aktualności

Informacja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

ASF – komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wyznaczenia 93. ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Przypadek wystąpił w gospodarstwie, w którym utrzymywano 5 świń, położonym w woj. lubelskim. (gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski). Wdrożono procedury związane z likwidacją choroby.

5 września br. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie obecności niedozwolonej substancji FIPRONIL w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej w któryminformuje, że urzędowe wyniki badań próbek pobranych na polskich fermach kur niosek towarowychsą zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawienajwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego oraz na ich powierzchni).

6 września br. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie obecności niedozwolonej substancji – fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm: „W związku z działaniami podjętymi przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w sprawie kontroli mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecności zakazanej substancji-fipronil w jajach konsumpcyjnych oraz mięsie drobiowym, informuję: Wyniki badań próbek urzędowych pobieranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną wskazywały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych (takim numerem oznakowane są jaja znajdujące się w obrocie – stempel na skorupce): 2PL 14131317, 3PL 14371323, 3PL 30051328 K3.
W związku z powyższym Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na ww. fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm do obrotu oraz sporządza listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia. W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ww. ferm, zawiadomione zostaną organy ścigania.”