• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Ruszowicach

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w RuszowicachSzczegóły w załącznikach.
 
W związku z niejasnościami poruszanymi w rozmowach telefonicznych przez Wykonawców dot. numeracji załączników, uprzejmie informuję, że została ona zmieniona.
 
Ponadto w SIWZ w rozdziale XXIII w pkt. 5.2 omyłkowo pojawił się zapis dot. wykształcenia ogrodniczego, który został wykreślony. 
 
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż rozdział VI w SIWZ, tyczy się płatności za wykonaną część zamówienia. Mianowicie, płatność za fakturę zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dostarczenia pawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru końcowego danej części zamówienia. 

  

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (02. SIWZ kanalizacja Ruszowice.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]248 kB
Pobierz plik (03. Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]71 kB
Pobierz plik (04. Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (05. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (06. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (07. Wykaz robót.doc)07. Wykaz robót[07. Wykaz robót]39 kB
Pobierz plik (08. Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)08. Oświadczenie udostępnienie zasobów[08. Oświadczenie udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)09. Oświadczenie - grupa kapitałowa[09. Oświadczenie - grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (10. Umowa.doc)10. Wzór umowy[10. Wzór umowy]96 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 589207.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]147 kB
Pobierz plik (ruszowice bioz.doc)BIOZ[BIOZ]54 kB
Pobierz plik (ruszowice cor rys1.pdf)COR rys 1[COR rys 1]1515 kB
Pobierz plik (ruszowice cor rys2a.pdf)COR rys 2a[COR rys 2a]735 kB
Pobierz plik (ruszowice cor rys2b.pdf)COR rys. 2b[COR rys. 2b]124 kB
Pobierz plik (ruszowice cor.doc)Czasowa organizacja ruchu [Czasowa organizacja ruchu ]63 kB
Pobierz plik (ruszowice opis WYK.doc)Projekt wykonawczy[Projekt wykonawczy]92 kB
Pobierz plik (ruszowice opis.doc)Projekt budowlany[Projekt budowlany]105 kB
Pobierz plik (ruszowice przedm.pdf)Przedmiar[Przedmiar]164 kB
Pobierz plik (ruszowice rys0.pdf)rys. 0[rys. 0]112 kB
Pobierz plik (ruszowice rys1 W.pdf)rys. 1 W[rys. 1 W]1442 kB
Pobierz plik (ruszowice rys1.pdf)rys. 1[rys. 1]1564 kB
Pobierz plik (ruszowice rys10 W.pdf)rys. 10 W[rys. 10 W]141 kB
Pobierz plik (ruszowice rys10.pdf)rys. 10[rys. 10]141 kB
Pobierz plik (ruszowice rys11 W.pdf)rys. 11 W[rys. 11 W]177 kB
Pobierz plik (ruszowice rys11.pdf)rys. 11[rys. 11]177 kB
Pobierz plik (ruszowice rys2 W.pdf)rys. 2 W[rys. 2 W]332 kB
Pobierz plik (ruszowice rys2.pdf)rys. 2[rys. 2]332 kB
Pobierz plik (ruszowice rys3 W.pdf)rys. 3 W[rys. 3 W]250 kB
Pobierz plik (ruszowice rys3.pdf)rys. 3[rys. 3]250 kB
Pobierz plik (ruszowice rys4 W.pdf)rys. 4 W[rys. 4 W]289 kB
Pobierz plik (ruszowice rys4.pdf)rys. 4[rys. 4]290 kB
Pobierz plik (ruszowice rys5 W.pdf)rys. 5 W[rys. 5 W]66 kB
Pobierz plik (ruszowice rys5.pdf)rys. 5[rys. 5]66 kB
Pobierz plik (ruszowice rys6 W.pdf)rys. 6 W[rys. 6 W]151 kB
Pobierz plik (ruszowice rys6.pdf)rys. 6[rys. 6]151 kB
Pobierz plik (ruszowice rys7 W.pdf)rys. 7 W[rys. 7 W]284 kB
Pobierz plik (ruszowice rys7.pdf)rys. 7[rys. 7]283 kB
Pobierz plik (ruszowice rys8 W.pdf)rys. 8 W[rys. 8 W]340 kB
Pobierz plik (ruszowice rys8.pdf)rys. 8 [rys. 8 ]340 kB
Pobierz plik (ruszowice rys9 W.pdf)rys. 9 W[rys. 9 W]67 kB
Pobierz plik (ruszowice rys9.pdf)rys. 9 [rys. 9 ]67 kB
Pobierz plik (ruszowice sst.pdf)STWIORB[STWIORB]846 kB