• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym. Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie nr 589743.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]130 kB
Pobierz plik (02. SIWZ Grodziec Mały.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]246 kB
Pobierz plik (03. Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]71 kB
Pobierz plik (04. Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (05. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (06. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (07. Wykaz robót.doc)07. Wykaz robót[07. Wykaz robót]39 kB
Pobierz plik (08. Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)08. Udostępnienie zasobów[08. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)09. Oświadczenie - grupa kapitałowa[09. Oświadczenie - grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (10. Umowa.doc)10. Wzór umowy[10. Wzór umowy]96 kB
Pobierz plik (a2Grodziec Mały TFOGR 01 wers01.pdf)Mapa zasadnicza[Mapa zasadnicza]2277 kB
Pobierz plik (Dokumentacja techniczna-Grodziec Mały.doc)Dokumentacja techniczna[Dokumentacja techniczna]51 kB
Pobierz plik (PRZEDMIAR.pdf)Przedmiar[Przedmiar]28 kB