Doposażenie działek rekreacyjnych w Gminie Głogów

Wójt Gminy Głogów ZAPRASZA do złożenia oferty na Wykonania robót budowlanych pn.:
„Doposażenie działek rekreacyjnych w Gminie Głogów”