Aktywacja Sportowa Dzieci i Młodzieży w Gminie Głogów - etap I