Dostawa aparatów oddechowych dla OSP z gminy Głogów