Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2016 roku

Wójt Gminy Głogów ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.: Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2016 roku Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych