Usługi sprzętowe wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Głogów w 2016 roku