Dostawa surowców (Pospółki, klińca, kruszywa betonowego)

Wójt Gminy Głogów ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa surowców (pospółki, klińca bazaltowego, kruszywa betonowego) na potrzeby Gminy Głogów w 2016 roku. Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych